Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie blijft binnen onze praktijk en wordt niet aan derden doorgestuurd  zonder uw goedkeuring.

Met uitzondering  van informatie bestemd voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring.